The John Lennon Collection - John Lennon

John Wesley Harding - Bob Dylan (1967)

The Jon Spencer Blues Explosion - The Jon Spencer Blues Explosion (1992)

The Joshua Tree - U2 (1987)

Joya - Will Oldham (1997)

Julius Caesar - Smog (1993)

Junior Citizen - Poster Children (1995)

Just A Little Kinky - Kinky (2002)

Just Like You EP - Poster Children (1994)

Justamente Tres - Dos (1996)